Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zab. SI @ Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci, Szczecin [od 8 do 9 grudnia]

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zab. SI


170
8 - 9
grudnia
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, Poland
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY «MEDINCUS» oraz INSTYTUT NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
zapraszają na szkolenie

«Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
(zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)»

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

doc. dr n. k. f. Małgorzata Matyja — specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem
o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w
tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -„Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela” (1997,1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. W 2005 ukazał się również podręcznik „Edukacja sensomotoryczna niemowląt”.
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny
uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath
prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola — Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta
neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

Cele kursu:
1. Zapoznanie uczestnika z rozwojem postawy ciała w aspekcie napięcia posturalnego.
2. Przygotowanie do przeprowadzania diagnozy u niemowląt i dzieci oraz prognozy prowadzenia terapii neurorozwojowej dzieci z
wadami postawy ciała w oparciu o analizę wielkości i rozkładu napięcia posturalnego.
3. Wprowadzenie do problematyki zaburzeń przetwarzania sensorycznego w zakresie podstawowych układów sensorycznych w powiązaniu z zaburzeniami kontroli posturalnej i napięcia posturalnego.
4. Uświadomienie konieczności współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, neurochirurgiem, logopedą, psychologiem, przedstawicielem firm zaopatrzenia ortopedycznego.

Ramowy program szkolenia:
I dzień
1. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi w okresie przedszkolnym i szkolnym.
→ Diagnoza: ( 2 godz.)
Obserwacja kliniczna wg J. Ayres (i elementy testu południowokalifornijskiego w ocenie układu dotykowego):
• u dziecka z prawidłowym rozwojem podstawowych układów sensorycznych
• u dzieci z nadwrażliwością układu dotykowego i westybularnego
• u dzieci z niedowrażliwością układu dotykowego, westybularnego i proprioceptywnego
→ Terapia (2 godz.) Stymulacja nadwrażliwych i niedowrażliwych układów sensorycznych
2. Diagnoza i terapia dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami posturalno-motorycznymi w aspekcie zaburzonego
mechanizmu antygrawitacyjnego (2 godz.).
→ Studium postawy poszerzone o ocenę jakości mechanizmu antygrawitacyjnego i wybranych cech kompensacji obniżonego
napięcia posturalnego.
→ Analiza porównawcza wzorców posturalnych i motorycznych dzieci z różnymi typami napięcia posturalnego w oparciu o kartę
badań M. Matyja.
→ Propozycje terapeutyczne w odniesieniu do dzieci różnymi typami napięcia posturalnego.
II dzień
1. Diagnoza i terapia dzieci w okresie niemowlęcym z zaburzeniami posturalno- motorycznymi (rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego
w zakresie szeroko pojętej normy) (2 godz.).
→ Analiza porównawcza rozwoju dzieci z różnymi typami napięcia posturalnego w oparciu o studium zachowań motorycznych
→ Propozycje rozwiązań terapeutycznych w odniesieniu do dzieci z różnymi typami napięcia posturalnego. (2 godz.)
2. Znaczenie informacji proprioceptywnych w systemie sterowania ruchem.
→ Diagnoza ( 2 godz.)
• Określenie typu napięcia posturalnego u niemowląt w oparciu o autorski test A.
• Gogola oraz ocena poziomu integracji sensorycznej z wykorzystaniem testu TSFI.
→ Terapia (2 godz.) Efekty wpływu stymulacji neurorozwojowymi technikami proproprioceptywnymi na poziom integracji sensorycznej
niemowląt. Analiza przebiegu eksperymentu klinicznego.

Efekty kształcenia:

Wiedza
1. Uczestnik zna podstawowe pojęcia związane z rozwojem napięcia posturalnego i jego zaburzenia
2. Uczestnik zna studium zachowań motorycznych E. Köng – test kontroli posturalno-motorycznej w okresie niemowlęcym
3. Uczestnik rozumie związki przyczynowo-skutkowe między zaburzeniami napięcia posturalnego i błędami postawy
4. Uczestnik zna test stabilizacji ciała M. Matyja do oceny napięcia posturalnego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
5. Uczestnik zna obserwację kliniczną wg J. Ayres oraz podstawowe testy południowokalifornijskie przeznaczone do oceny integracji
sensomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
6. Uczestnik zna test TSFI do oceny integracji sensomotorycznej niemowląt

Umiejętności
1. Uczestnik potrafi rozpoznać cechy obniżonego napięcia posturalnego u niemowląt i dzieci
2. Uczestnik potrafi przygotować plan postępowania terapeutycznego u niemowląt i dzieci z zaburzeniami kontroli posturalnej
3. Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego u niemowląt w oparciu o test TSFI
4. Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu
o obserwacje kliniczną J. Ayres i testy południowokalifornijskie
5. Uczestnik potrafi przygotować plan postępowania terapeutycznego u niemowląt i dzieci zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Kompetencje społeczne
1. Uczestnik ma świadomość, że uzyskana wiedza ma charakter podstawowy i stanowi wstęp do dalszego kształcenia w obszarze
neurorozwojowego podejścia do wad postawy ciała i zaburzeń sensorycznych
2. Uczestnik potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z konieczności
uzupełniania ich przez całe życie i inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje działań, które przekraczają jego
możliwości i kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów

Szkolenie przeznaczone dla:
fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), lekarzy (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej) oraz studentów fizjoterapii i medycyny (od 5 semestru), terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, psychologów, logopedów.

Ilość uczestników ograniczona.
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 600,00 PLN.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin:
08-09.12.2018 r., (16 godz. szkoleniowych)
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 693 547 673,
e-mail: [email protected]
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci:

Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Wspomaganie rozwoju dzieci według dr Sally Goddard-Blythe INPP
Wspomaganie rozwoju dzieci według dr Sally Goddard-Blythe INPP
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Szkolenie: Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia.
Szkolenie: Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia.
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Szczecin
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Szczecin
Netto Arena
Harmonogram koncertów 2017/2018 Szczecin
Harmonogram koncertów 2017/2018 Szczecin
Szczecin, Poland
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Neurobiota III "Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie."
Neurobiota III "Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie."
Spotkania z dietetyką funkcjonalną
Zestresowane jelita - czyli dlaczego zdrowa dieta to za mało
Zestresowane jelita - czyli dlaczego zdrowa dieta to za mało
Szczecin, Poland
KULT koncert Szczecin Pomarańczowa Trasa 2018
KULT koncert Szczecin Pomarańczowa Trasa 2018
Peron 5
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 14.12
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 14.12
Teatr Polski Scena Na Łasztowni
Mayday 2 / Szczecin / 08.12.2018 / 16:30 i 19:30
Mayday 2 / Szczecin / 08.12.2018 / 16:30 i 19:30
Opera na Zamku
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie