Penderecki | Siedem bram Jerozolimy @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Szczecin [14 grudnia]

Penderecki | Siedem bram Jerozolimy


333
14
grudnia
19:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, Poland
Penderecki | 7 gates of Jerusalem
[English version below]

ARTYŚCI
✪ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie (CHAPS)
✪ Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
✪ Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu
✪ Sławomir Holland — narrator
Iwona Hossa — sopran
Anna Lubańska — mezzosopran
✪ Adam Zdunikowski — tenor
✪ Piotr Nowacki — bas
✪ Krzysztof Penderecki — dyrygent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — PROGRAM
♬ Krzysztof Penderecki — Symfonia nr 7 Siedem bram Jerozolimy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Bilety (60-100 PLN) dostępne na stronie internetowej oraz kasie Filharmonii.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Prawdziwy monument wystawił Krzysztof Penderecki Jerozolimie na 3000. rocznicę jej powstania. Na tę okazję skomponował swoją VII symfonię „Siedem bram Jerozolimy”. Prawykonanie odbyło się 9 stycznia 1997 roku w Jerozolimie, a wzięła w nim udział ogromna międzynarodowa obsada: chóry z Monachium, Stuttgartu i Lipska oraz jerozolimska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Lorina Maazela.

Kompozycja, w założeniu pisana jako gatunek symfonii, rozrosła się do monumentalnych oratoryjno-kantatowych rozmiarów, angażując olbrzymi aparat wykonawczy: orkiestrę z rozbudowaną sekcją perkusji, trzy chóry, solistów i recytatora. Potężna jest również forma utworu – siedmiu legendarnym bramom miasta odpowiada siedem części dzieła, w których kompozytor wykorzystał teksty zaczerpnięte ze Starego Testamentu – z Księgi Psalmów oraz Ksiąg Prorockich (Ezechiela, Jeremiasza, Daniela i Izajasza). O tym, jak istotna dla kompozytora jest warstwa słowna dzieła, świadczy jego zalecenie, by tekst wygłaszany przez recytatora pozostawał zawsze w języku zrozumiałym dla słuchacza.

Kompozycja jest przykładem realizacji idei „wielkiej syntezy”, w której twórca odwołuje się do uniwersalnych wartości i łączy tradycję muzyczną różnych epok z nowoczesnymi środkami wyrazu. Stąd w symfonii wyraźne odwołania do spuścizny wielkich twórców form religijnych, wokalno-instrumentalnych, gatunku chorału, śpiewu a cappella i polichóralności. Novum w blisko godzinnym utworze są tubafony – instrumenty zbudowane z długich rur według projektu samego Pendereckiego. Na niezwykłość odbioru dzieła wpływ ma również topofoniczne (przestrzenne) rozmieszczenie muzyków.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ###
[English version]

ARTISTS
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra Jan Szyrocki Academic Choir of the West Pomeranian University of Technology
✪ Choir of the Maritime Academy in Szczecin
✪ Poznań Opera House Choir
✪ Sławomir Holland — narrator
✪ Iwona Hossa — soprano
✪ Anna Lubańska — mezzosoprano
✪ Adam Zdunikowski — tenor
✪ Piotr Nowacki — bass
✪ Krzysztof Penderecki — conductor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ♬ Krzysztof Penderecki — Symfonia nr 7 Siedem bram Jerozolimy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Tickets (60-100 PLN) available at www and ticket office.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — A real monument was given by Krzysztof Penderecki to Jerusalem on the 3000th anniversary of its foundation. For this occasion he composed his seventh symphony «Seven gates of Jerusalem». The premiere took place on January 9, 1997 in Jerusalem, and was attended by a huge international cast: choirs from Munich, Stuttgart and Leipzig and the Jerusalem Symphony Orchestra conducted by Lorin Maazel.

The composition, originally written as a genre of symphonies, grew into a monumental oratorio-cantata size, engaging a huge performative apparatus: an orchestra with an extensive drum section, three choirs, soloists and a narrator. The form of the work is also powerful — the seven movements of the work correspond to the seven legendary gates of the city, in which the composer uses texts taken from the Old Testament — the Book of Psalms and the Book of Prophets (Ezekiel, Jeremiah, Daniel and Isaiah). The fact that the spoken layer of the work is significant for the composer is in his recommendation that the text spoken by the narrator should always be in a language that the listener understands.

The composition rests as an example for the implementation of the «great synthesis» idea, in which the artist refers to universal values and combines the musical traditions of different eras with modern means of expression. Hence we can find in the symphony explicit references to the legacy of great creators of religious, vocal and instrumental forms, the genre of chorale, a cappella singing, and polichorality. Novum in the nearly hour-long song are tubaphones — instruments built of long pipes according to the design of Penderecki himself. The topophonic (spatial) distribution of the musicians also influences the uniqueness of the reception of the work.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:

Andy Stott | LAB 1: El-deconstruction
Andy Stott | LAB 1: El-deconstruction
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Mela Koteluk Migawka / Szczecin / 29.10.2018
Mela Koteluk Migawka / Szczecin / 29.10.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Koncert Raz Dwa Trzy / Filharmonia w Szczecinie / 13.11.2018
Koncert Raz Dwa Trzy / Filharmonia w Szczecinie / 13.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Szczecin
RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała 1984 Tour - Szczecin Filharmonia
Paweł Domagała 1984 Tour - Szczecin Filharmonia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Nie tylko Strauss Gala
Nie tylko Strauss Gala
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 28.11.2018- II koncert
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 28.11.2018- II koncert
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kasia Kowalska - Jubileusz 25-lecia
Kasia Kowalska - Jubileusz 25-lecia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Cohen i Kobiety \ Szczecin
Cohen i Kobiety \ Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 16.12
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 16.12
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Mikromusic i Chór Akademii Morskiej
Mikromusic i Chór Akademii Morskiej
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Szczecin
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Szczecin
Netto Arena
Harmonogram koncertów 2017/2018 Szczecin
Harmonogram koncertów 2017/2018 Szczecin
Szczecin, Poland
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Neurobiota III "Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie."
Neurobiota III "Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie."
Spotkania z dietetyką funkcjonalną
Zestresowane jelita - czyli dlaczego zdrowa dieta to za mało
Zestresowane jelita - czyli dlaczego zdrowa dieta to za mało
Szczecin, Poland
KULT koncert Szczecin Pomarańczowa Trasa 2018
KULT koncert Szczecin Pomarańczowa Trasa 2018
Peron 5
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour [SOLD OUT]
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 14.12
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Szczecin / 14.12
Teatr Polski Scena Na Łasztowni
Mayday 2 / Szczecin / 08.12.2018 / 16:30 i 19:30
Mayday 2 / Szczecin / 08.12.2018 / 16:30 i 19:30
Opera na Zamku
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.01.2019
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie